Cyberbezpieczni

  to MY!

Zmieniająca się rzeczywistość i rozwój nowoczesnych technologii dają nieograniczone możliwości informacyjno – komunikacyjne.

 

Niemal we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego funkcjonuje komputer, telefon komórkowy lub Internet za pośrednictwem, których przenosimy się do cyberprzestrzeni.

 

To właśnie wirtualny świat często oddziaływuje na postawy młodych ludzi, w ich wędrówce ku dorosłości.

Informacje o projekcie


Elektroniczne i cyfrowe technologie są dla dzieci i młodzieży w dzisiejszych czasach źródłem wiedzy, sposobem komunikowania się oraz spędzania czasu wolnego. Dlatego też, ta grupa odbiorców jest najbardziej narażona na szereg zagrożeń, znajdujących się w wirtualnym świecie. Największym wyzwaniem dla osób dorosłych jest podjęcie szeregu działań, zmierzających do eliminowania i zapobiegania cyberzagrożeniom.

 

W tym zakresie konieczna powinna stać się współpraca wielu podmiotów tj. szkoły, rodziny, służb, lokalnej społeczności oraz mediów.
Dorastającego człowieka musimy uczyć racjonalnego i świadomego korzystania z Internetu. Młodzież powinna zdawać sobie sprawę z potęgi
mass mediów i roli jaką odgrywają one we współczesnym świecie, ponieważ ich użyteczność i wartość, zależy od sposobu wykorzystania.

Informacje dodatkowe


Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, którego głównym celem jest wspieranie działań na
rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wpisuje się on w cel szczegółowy nr 4 „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

 

Projekt jest realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych
DELTA. Podmiotami współpracującymi przy przedsięwzięciu są także Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa „NASK” oraz Zebra TV. Realizacja projektu przyczyni się do:

zacieśnienia współpracy pomiędzy policjantami profilaktykami a społecznością lokalną, placówkami oświatowymi na terenie 28 powiatów garnizonu mazowieckiego,

poprawy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni wśród dzieci i młodzieży, a także uświadomienie ich oraz rodziców o prawidłowym korzystaniu z mediów cyfrowych,

budowania lokalnych systemów bezpieczeństwa, przy zaangażowaniu i znaczącej roli w tej dziedzinie policjantów specjalistów do spraw profilaktyki społecznej, a także aktywnym udziale nauczycieli i rodziców z obszaru garnizonu mazowieckiego,

prowadzenie działań edukacyjno – profilaktycznych wśród uczniów,

uświadamiania o zagrożeniach i konsekwencjach prawnych, zdrowotnych oraz społecznych nadużywania mediów elektronicznych.

Głównym celem projektu jest profilaktyka zagrożeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni wśród dzieci i młodzieży, a także uświadomienie ich oraz rodziców o prawidłowym korzystaniu z mediów cyfrowych, poprzez budowanie lokalnych systemów bezpieczeństwa, przy zaangażowaniu i znaczącej roli w tej dziedzinie policjantów specjalistów do spraw profilaktyki społecznej, a także pośrednim udziale nauczycieli i rodziców z obszaru garnizonu mazowieckiego (28 powiatów).

 

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką społeczną na terenie garnizonu mazowieckiego, pracownicy Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz 10 000 osób, które bezpośrednio zostaną wyposażone w materiały profilaktyczne i staną się nieformalnymi „Liderami” w swoim lokalnym środowisku łącznie 10 080 osób, natomiast pośrednimi mieszkańcy lokalnych społeczności, tj. dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice (2 354 340 osób ogółem zamieszkujących obszar garnizonu mazowieckiego.

 

Produktami projektu będą:

  • 5 spotów społeczno – edukacyjnych dla młodzieży,
  • Gra edukacyjno - profilaktycznej dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci,
  • Materiały profilaktyczne (książeczki) dla rodziców i dzieci,
  • Utworzenie „podstrony” internetowej przy stronie Policja Mazowiecka dla rodziców i pedagogów.

Edukacja


Poniżej znajdziecie wszelkie materiały edukacyjne, pomocne w walce z cyberzagrożeniami. Pozostań bezpieczny!

Broszura - Współczesne media a podstawy cyberbezpieczeństwa dla nastolatków

Broszura - Współczesne media a podstawy cyberbezpieczeństwa dla nastolatków

Leave review
Media cyfrowe stanowią integralny element codzienności. Większość współc...
Zobacz
Broszura - Współczesne media a podstawy cyberbezpieczeństwa dla rodziców

Broszura - Współczesne media a podstawy cyberbezpieczeństwa dla rodziców

Leave review
Współczesna młodzież bardzo często i intensywnie korzysta z nowoczesnych...
Zobacz
Phishing -

Phishing - "Twoje dane dla oszustów zakazane"

Leave review
Etiuda filmowa ma za zadanie pokazanie, że głównym celem oszustów tzw. p...
Zobacz
Cyberbullying -

Cyberbullying - "Twój jad może zabić"

Leave review
Spot pod nazwą „Twój jad może zabić” opowiada o młodej dziewczynie, któr...
Zobacz

Informacje dodatkowe


W celu popularyzacji profilaktyki rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży został zorganizowany konkurs dla pełnoletnich uczniów szkół średnich oraz uczelni wyższych na terenie garnizonu mazowieckiego, dotyczący opracowania gry edukacyjno - profilaktycznej o tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Sieci.

Laureat konkursu został nagrodzony, a zwycięska gra udostępniona na powyższej stronie internetowej oraz przegrana na płyty DVD i rozpropagowana przez policjantów w placówkach oświatowych oraz pracowników Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

następny
poprzedni
Slider

Programy rówieśnicze pozwalają na bezpośrednie zaangażowanie i partycypację młodzieży w kreowaniu zdrowego stylu życia wśród ich rówieśników. Młodzi ludzie silnie identyfikują się z ludźmi w swoim wieku, a informacje od nich uzyskiwane są dla nich bardziej wiarygodne.

 

Kulturowe podobieństwo edukatorów rówieśniczych do ich „uczniów” zapewnia, że wiadomości będą odpowiednio dobrane, a język stosowany do ich przekazu będzie efektywny.

 

Warto wykorzystać potencjał, który tkwi w młodych ludziach, przynosi to wiele pożytku dla środowiska szkolnego, choćby w rozumieniu ukierunkowania ucznia w stronę pozytywnych zachowań m.in. kreatywności, odpowiedzialności i przynależności do grup o prospołecznym charakterze.

monitor

Strefa Dobrych Praktyk


Twórzcie razem z nami cyberbezpiecznych! Wspierajcie akcję poprzez dzielenie się własnymi pomysłami i akcjami:

Dzień Bezpiecznego Internetu w Centrum Aktywności Seniora w Radomiu

Dzień Bezpiecznego Internetu w Centrum Aktywności Seniora w Radomiu

Leave review
W dniu 28.03.2019r. mł. asp. Karolina Nowocin z Wydziału Prewencji KWP ...
Zobacz
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w PSP w Łaguszowie

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w PSP w Łaguszowie

Leave review
W dniu 9 kwietnia 2019 roku w PSP w Łaguszowie została nagrodzona przez ...
Zobacz
Dzień Bezpiecznego Internetu w Centrum Aktywności Seniora w Radomiu

Dzień Bezpiecznego Internetu w Centrum Aktywności Seniora w Radomiu

Leave review
W dniu 28.03.2019r. mł. asp. Karolina Nowocin z Wydziału Prewencji KWP ...
Zobacz
Event profilaktyczny w radomskiej Elektrowni

Event profilaktyczny w radomskiej Elektrowni

Leave review
Dzisiaj w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu ...
Zobacz

Kontakt


Do realizatorów projektu

Wydział Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

 

ul. 11 listopada 37/59
26-600 Radom

 

tel. (48) 345 30 50