Broszura - Współczesne media a podstawy cyberbezpieczeństwa dla nastolatków

Media cyfrowe stanowią integralny element codzienności. Większość współczesnych gospodarstw domowych posiada nie tylko złącze internetowe, ale także bardzo często po kilka urządzeń cyfrowych. Nowe technologie są pomocne w pracy zawodowej, stanowią doskonałe narzędzie w załatwianiu spraw formalnych, dostarczają rozrywki, a także są nieograniczonym źródłem wiedzy pozwalającym na rozwijania pasji i zainteresowań.


Warto podkreślić, że media cyfrowe niosą ze sobą również wiele zagrożeń. Dotyczą one zwłaszcza osób nieposiadających wystarczających umiejętności korzystania z sieci, narażonych na tzw. wykluczenie cyfrowe (stan, w którym nie można w sposób pełnowartościowy uczestniczyć w scyfryzowanym świecie). Co ciekawe, także najbardziej aktywni użytkownicy sieci mogą doświadczyć rozmaitych niebezpieczeństw związanych z globalnym charakterem internetu oraz jego wieloapsektową funkcjonalnością.


Broszura Współczesne media a podstawy cyberpezpieczeństwa stanowi opracowanie wybranych zjawisk, pojęć oraz typów zagrożeń występujących w internecie. Niniejsza publikacja jest poświęcona następującym zagadnieniom: problemowi nadmiernego korzystania z sieci z uwzględnieniem zjawiska FOMO (ang. fear of missing out), cyberprzemocy, ochronie prywatności, bezpieczeństwu technologicznemu, przekazywaniu nieprawdziwych informacji (ang. fake news), świadomemu i bezpiecznemu wykorzystaniu technologii cyfrowych (kompetencje cyfrowe).


W zakończeniu każdego rozdziału umieszczono odniesienia do dodatkowych źródeł poświęconych danej tematyce. Materiał ma na celu uświadomić odbiorcom zarówno występowanie potencjalnych zagrożeń, jak i zachęcić do dalszej edukacji medialnej.

Broszura - Współczesne media a podstawy cyberbezpieczeństwa dla rodziców
Previous

Broszura - Współczesne media a podstawy cyberbezpieczeństwa dla rodziców

Leave review
Współczesna młodzież bardzo często i intensywnie k...
Zobacz
Phishing -
Dalej

Phishing - "Twoje dane dla oszustów zakazane"

Leave review
Etiuda filmowa ma za zadanie pokazanie, że głównym...
Zobacz

Ostatnie Posty

Broszura - Współczesne media a podstawy cyberbezpieczeństwa dla nastolatków

Broszura - Współczesne media a podstawy cyberbezpieczeństwa dla nastolatków

Leave review
Media cyfrowe stanowią integralny element codzienności. Większość współczes...
Zobacz
Broszura - Współczesne media a podstawy cyberbezpieczeństwa dla rodziców

Broszura - Współczesne media a podstawy cyberbezpieczeństwa dla rodziców

Leave review
Współczesna młodzież bardzo często i intensywnie korzysta z nowoczesnych te...
Zobacz
Spot -

Spot - "Gra"

Leave review
Spot pod nazwą „Gra”, czyli jak nie stać się ofiarą cyberprzestępców został...
Zobacz

Tagi

Kategorie