Natchnął mnie artykuł

11 tips to successful online training

w którym znalazłem pytanie: Is online training as effective as face-to-face instruction? Pani Susanne van Lieshout z MDF Nairobi twierdzi, że:

“We certainly believe so, especially for tailor-made training. Online learning platforms easily allow tailoring of slides or exercises to client needs. The combination of self-paced, where participants do exercises in their own time, with trainer-paced, web meetings hosted by trainers, is very effective. The advantages are plenty:

 • Flexibility – we can choose to offer a 4-day consecutive training, 2 days in 2 weeks, 6 half days, etc.
 • Peer learning and sharing – it’s easy to access each other’s uploaded work and see trainer feedback.
 • More time for (group) exercise – design the self-paced parts as you wish.
 • Instant assessing of trainee’s application of knowledge and skills – through exercises that follow up on, or in preparation of, the web-meetings.
 • Online action planning & training evaluation – it’s convenient to share online forms.”

Czyli, że w jej firmie, która od ponad 20 lat uczy zdalnie, oczywiście uważają, że szkolenia online są równie efektywne jak spotkania twarzą w twarz. Zwłaszcza w przypadku kursów opracowywanych pod klienta a nie standardowych po prostu lepsze. Gdyż platformy do nauczania zdalnego doskonale ułatwiają dopasowanie prezentacji czy ćwiczeń do wymagań konkretnego klienta. I właśnie kombinacja nauki własnej, w swoim tempie z zajęciami prowadzonymi przez trenera w postaci spotkań na żywo daje bardzo dobre efekty.

5 głównych przewag nauczania na odległość

Nauczanie zdalne przewyższa tradycyjne pod wieloma względami, np.:

 1. Elastyczne planowanie – można wybrać 4-dniowy cykl szkoleń, 2 dni w ciągu 2 tygodni czy 6 razy po pół dnia, itd.
 2. Łatwo jest skorzystać z prac innych, uzyskać odpowiedzi i komentarze trenera.
 3. Można przeznaczyć więcej czasu na ćwiczenia jeśli robimy je indywidualnie.
 4. Natychmiastowy dostęp do materiałów publikowanych przez trenera, do wiedzy którą chce przekazać. Poprzez ćwiczenia, które następują po zajęciach albo są wysyłane przed nimi, albo dzięki spotkaniom na żywo.
 5. Planowanie online i ocena trenerów, ocena jakości szkoleń. Testy online są wręcz idealnie stworzone do tego celu.

Moje 5 przewag

Mógłbym dodać (z perspektywy nauczyciela a nie trenera pracującego w biznesie) następujące zalety pracy z użyciem platformy do nauczania na odległość:

 1. Lekcje zdalne pozwalają na dzielenie się doświadczeniami w ramach Rady Pedagogicznej. Ponieważ bez żadnego wysiłku można doprosić na zajęcia koleżankę czy kolegę.
 2. Podobnie rzecz się ma w przypadku wizytacji czy hospitacji. A to dzięki temu, że nauczyciel przekazuje zaproszenie na lekcję i … tyle.
 3. Chyba nikt tego nie próbował: a co gdyby od czasu do czasu zapraszać rodziców do obserwowania lekcji? Może na początek członków Rady Rodziców? Pierwszy raz w życiu widzieliby jak nauczyciel pracuje z ich dziećmi. Wtedy zrozumieliby ile starań wymaga zrobienie lekcji na żywo itd. A więc nie ma co narzekać, że rodzice nie doceniają pracy nauczycieli, trzeba ich włączyć w proces nauczania. I nie tylko bombardując ich dziecko mejlami.
 4. Wyjątkowo łatwo uczniowie mogą podzielić się swoimi pracami. No bo wiedzą o pracy Kowalskiego poza tym, że znowu dostał lepsza ocenę od mojej? Przecież nie ma zwyczaju pokazywania prac. A teraz jeden-dwa kliknięcia myszką i klasa może uczyć się jak powinno wyglądać rozwiązanie na szóstkę. To może spowoduje, że więcej kolega nauczy się czytają pracę koleżanki z komentarzami nauczyciela niż po raz enty słuchając wykładu jak napisać rozprawkę.
 5. Obieg dokumentów. To chyba najważniejsza przewaga platformy Microsoft Teams nad “analogową” pracą w polskiej klasie:
  • łatwa dystrybucja materiałów, prac domowych, testów, kartkówek do wybranej grupy (klasy)
  • wgląd w status prac – bez wysiłku widać kto zabrał się za robotę, przesłał prace do oceny, otrzymał ocenę i komentarze. I od razu wiadomo komu przypomnieć żeby wziął się do roboty
  • panowanie nad terminami – wysyłania, rozpoczynania, składania prac do oceny
  • automatyczne składanie, ocenianie i archiwizowanie specjalnie przygotowanych klasówek czy kartkówek

Do dzieła!