Przypadkiem wpadłem na inicjatywę słoweńskich nauczyciel z gimnazjum św. Stanisława w stolicy Słowenii Lubljanie. Piekna inicjatywa.

Globalna choroba spowodowała, że wszędzie uczono zdalnie. Niektórzy nauczyciele docenili uczniów, dla których nie było to łatwe (miłe?) doświadczenie.

“Instytut św. Stanislava to placówka edukacyjna dla dzieci i młodzieży od przedszkola do końca roku studenckiego. We wszystkich jednostkach instytucji zapisanych jest ponad 1500 dzieci i młodzieży. Współpracuje z nimi ponad 200 pracowników.
Instytut powstał w 1905 roku jako pierwsze liceum w Słowenii, gdzie pierwsza matura z języka słoweńskiego odbyła się w 1913 roku. W czasie II wojny światowej okupowany był przez wojska niemieckie, a po wojnie do 1991 roku był koszarami armii jugosłowiańskiej.
13 listopada 1992 r. Abp dr. Alojzij Šuštar ponownie założył Instytut św. Stanislawa. Dziś na to przedsięwzięcie składają się:

  • Škofijska klasična gimnazija powsałe w 1993
  • Dom studencki Jeglič powstały w 1993
  • Słoweński dom i galeria – 1993
  • Szkoła muzyczna przy Instytucie św. Stanisław – 1996
  • Dom Studencki im. Janeza F. Gnidovca – 2000
  • Szkoła Podstawowa Alojzije Šuštar – 2008
  • Przedszkole Dobrego Pasterza – 2014)

Instytut pragnie wypełniać misję powierzoną mu przez pierwszego założyciela, biskupa Antona B. Jegliča – wychowywać młodych ludzi do kochania świata, rozumienia go i odpowiedzialnego współtworzenia.”

Na stronie internetowej Instytutu znalazłem fajna grafikę prezentującą kalendarz roku szkolnego. Bardzo niebanalne.