Jak tworzyć materiały dydaktyczne na platformę Teams

Dwa zajęcia po 90 minut dla nauczycieli z doświadczeniem w pracy na platformie Microsoft Teams. Pozwalają na .

Zajęcia składają się z dwóch części i obejmują:

 

Część I: Aplikacja Microsoft Forms we współpracy z Teams

 • dwa zajęcia po 90 minut dla rady pedagogicznej, wykład 45 minut, ćwiczenia 30 minut, pytania i odpowiedzi 15 minut
 • anonimowy test (na platformie Teams) sprawdzający kompetencje na koniec
 • zajęcia prowadzone zdalnie przy wykorzystaniu systemu TEAMS szkoły
 • gwarancja nauczenia – tydzień na zadawanie naszym trenerom pytań z zakresu szkolenia
 • tworzenie, dystrybuowanie, sprawdzanie prac domowych; lista ocen klasy
 • zadanie domowe z dokumentem Worda
 • tworzenie kryteriów oceniania
 • budowanie testów (przykłady dla humanistów i matematyków)
 • sprawdzanie obecności za pomocą testu
 • test z rozgałęzieniami
 • test samo oceniający się jako narzędzie do przeprowadzenia kartkówki w trakcie zajęć zdalnych
 • data i czas publikacji i zakończenia testu

Część II: Aplikacja Microsoft Stream we współpracy z Teams

 • nagrywanie lekcji
 • samodzielne tworzenie wideo jako materiałów szkoleniowych zamiast podręczników
 • wykorzystanie nagrań uczniów do uczenia się i kontroli wiedzy
 • włączanie sztucznej inteligencji – transkrypcja, sprawdzanie poprawności wypowiadanych słów (dla nauczycieli języków obcych – na przykładzie języka angielskiego)

Część III: Specjalne techniki przydatne w tworzeniu materiałów

 • podłączanie dodatkowych kamer do Teamsów
 • tworzenie animowanych GIFów
 • zmiana kursora myszki
 • wzbogacanie obrazu z kamery o specjalne tła, bannery, paski informacyjne, slajdy wplecione w obraz

Zadzwoń i zamów

+48 608 661 862