Jak zacząć nauczanie zdalne na patformie Teams

Dwa zajęcia po 90 minut dla nauczycieli rozpoczynających pracę na platformie Microsoft Teams. Program pozwala na wyrównanie umiejętności nabytych w własnym zakresie, uporządkowanie pojęć, zapoznanie się z terminami przydatnymi do pracy zdalnej z tą aplikacją.

Zajęcia składają się z dwóch części i obejmują:

 

Część I: Na żywo, czyli jak prowadzić lekcję i nie zwariować

 • planowanie lekcji w kalendarzu
 • spotkania na żywo organizowane ad hoc
 • zapraszanie uczniów
 • rozpoczynanie i kończenie spotkania
 • dokumentowanie obecności
 • kontrola zachowania uczniów – przed, w trakcie i po lekcji
 • narzędzia do skupiania uwagi
 • testy i ankiety na żywo
 • prezentacje
 • posługiwanie się plikami dźwiękowymi i filmami w trakcie lekcji
 • udostępnianie ekranu nauczyciela
 • odpytywanie
 • wspólna, wirtualna tablica
 • planowanie spotkań na żywo z rodzicami, innymi nauczycielami, wizytatorami itp.
 • zagrożenia dla nauczyciela w trakcie spotkań
 • przygotowanie miejsca do nadawania głosu i obrazu

Część II: Co, gdzie i jak, czyli jak się nie zgubić w Teamsach

 • organizacja ekranu – interfejs Teamsów
 • klasy i przedmioty (zespoły i kanały) – organizacja szkoły
 • praca w grupach
 • czat – w parach, grupowo
 • pliki – dokumenty nauczycielskie i uczniowskie, wspólna praca nad plikami, przesyłanie, kopiowanie
 • zadania domowe – cykl życia pracy domowej: przygotowanie, rozesłanie, sprawdzanie stanu wykonania, ocenianie i komentowanie, poprawianie
 • kryteria oceniania – narzędzie do stawiania ocen, przekazywanie wiedzy poprzez właściwe formułowanie kryteriów
 • oceny
 • skrzynka pocztowa nauczyciela i ucznia
 • korzystanie z Excela jako wsparcia dla Teams
 • 10 głównych przewag nauczania na odległość