Co to jest Together Mode w spotkaniach Microsoft Teams?

, , , ,

Microsoft ogłosił zupełnie nową i dość niespodziewaną funkcje w Teamsach. To tzw. Together Mode, Tryb Razem (a może Tryb Pracy Wspólnej ). Tryb Razem to nowe doświadczenie spotkań w Zespole, które wykorzystuje technologię segmentacji AI do cyfrowego umieszczania uczestników na wspólnym tle. Dzięki czemu czujesz się, jakbyś siedział w tym samym pokoju ze wszystkimi pozostałymi na spotkaniu lub w klasie.

Niespodziewany ponieważ kiedy w połowie czerwca pisałem o spodziewanych zmianach na platformie Teams, to o tym nie było wiadomo. Wtedy wspominałem sześć następujących funkcji:

  1. Od jesieni 2020 będzie widać nawet 49 uczestników spotkania na raz!
  2.  Uczniowie będą mogli pracować na żywo w podgrupach (zwanych na razie po angielsku breakout rooms)
  3. Class Insights będzie pokazywać pracę (aktywność) ucznia bazując na sztucznej inteligencji
  4. Tylko nauczyciele będą mogli rozpoczynać spotkanie (domyślnie ustawiona opcja)
  5. Zadawanie prac domowych dla konkretnych kanałów a nie dla całych zespołów
  6. Synchronizacja ocen wystawianych w Teams z innymi platformami przez mechanizm Grade Sync

Together Mode – co nim wiemy?

Opis przytoczony przeze mnie na początku postu naprawdę niewiele mówi. Co to jest nowe doświadczenie? Kto wie cokolwiek na temat technologii segmentacji AI (okay część wie, że AI to sztuczna inteligencja le ciągle nie tłumaczy to segmentacji)? Bez obrazu trudno sobie wyobrazić inny sposób prezentacji uczestników spotkania niż do tej pory. Inny niż ma Skype, Zoom, Discord i podobne narzędzia. Ale okazuje się, że można uczestników pokazać inaczej, według mnie ciekawiej, dla uczniów to będzie super opcja.

Klasa w bibliotece, sali konferencyjnej, auli uniwersyteckiej to … bomba! Pewnie z czasem będzie można używać własnego tła. Ile fajnych lekcji można przeprowadzić z użyciem tej funkcji! Wyobrażacie sobie zajęcia na temat demokracji ateńskiej z uczniami siedzącymi gdzieś w Partenonie? Albo lekcję o małej listopadowej rewolucji komunistycznej (zwanej inaczej Wielką Socjalistyczną Rewolucją Październikową) i uczniami słuchającymi przemówienia Włodzimierza Iljicza 🙂

Funkcja ma być wprowadzana stopniowo w sierpniu a więc po wakacjach wszystkie szkoły i przedszkola powinny z niej korzystać.

 

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

11/07/2020