Daty w formularzach Microsoft Forms

,

Oczywiste kwestie nie musza być proste. To wie każdy użytkownik Windows, który zamykając system klikał na przycisk … Start. Dlatego warto zwrócić uwagę jak wpisywać poprawnie datę w polach formularzy i testów Microsoft Forms. Duch korporacji wcale nie zanika z czasem :-).

Jeśli wpisując datę uczeń kliknie w pole daty lewym przyciskiem myszki, to pokaże się date picker. Narzędzie to wyświetla zakres tylko 100 lat. Jeśli chce się wybrać wcześniejszą datę, należy wybrać najstarszą możliwą. Następnie otworzyć date picker ponownie, wybrać znowu 100 lat wstecz i za trzecim razem rok może być z XVIII wieku.

  • Zakres dat musi się mieścić w przedziale 1/1/1753 – 31/12/9999
  • Daty można wpisywać ręcznie, ale trzeba kliknąć w polu daty prawy przyciskiem myszki i potem delikatnie, jednokrotnie nacisnąć klawisz Esc na klawiaturze.
  • Format daty podpowiadany przez Forms (tzn. dd.MM.yyyy może różnić się od formatu daty, który ma użyć uczeń. A jak ma wpisywać uczeń zależy od:
  • Ustawień na koncie Office 365 (kliknij awatar swojego konta w prawym górnym rogu Forms/Teams, potem Ustawienia i wreszcie zaznacz język w polu Język aplikacji określa format daty i godziny).

  • Jeśli ten język odpowiada ustawieniom regionalnym w Panelu Sterowania Windows, to format jakiego należy użyć w formularzu wyświetla się w prawym dolnym rogu ekranu Windows:

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

18/05/2020