Klasa Bezpieczeństwa Cybernetycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

, ,

W 2019 roku utworzono pierwszą klasę o profilu bezpieczeństwa cybernetycznego w zwykłym, cywilnym  Program pilotowy MON uruchomił we współpracy z Politechniką Łódzką, Polską Grupą Zbrojeniową. MON chce, by w każdym województwie działała przynajmniej jedna klasa licealna o profilu cyberbezpieczeństwa. Taka klasa istnieje m.in. w Liceum Mundurowym Spartakus w Gdańsku. Program edukacji jest rozszerzony z języka angielskiego, informatyki i wiedzy o społeczeństwie. Szkolenie w tej klasie uwzględnia potrzeby i specyfikę zawodu informatyka w służbach mundurowych. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych do Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komendy Miejskiej Policji, Laboratorium Kryminalistyki, Akademii Marynarki Wojennej, w zajęciach na strzelnicy oraz w organizowanych przez szkołę obowiązkowych obozach szkoleniowo- treningowych. W roku szkolnym 2020/2021 powstała filia Liceum w Kwidzynie. A więcej można znaleźć na szkolnej stronie.

Umożliwia kontynuację kształcenia na studiach typu:
 • Kryptologia, Cyberbezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych i
 • Bezpieczeństwo Publiczne.
Podstawowe zagadnienia programowe przedmiotu Edukacja Bezpieczeństwa Cybernetycznego:
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Bezpieczeństwo transmisji danych w sieciach
 • Rodzaje przestępczości
 • Wymagania dla systemów wojskowych IT
 • Zintegrowane systemy ochrony danych
 • Wstęp do kryminologii
 • Szkolenie ECDL/ICDL (BASE, IT Security) a także
 • Szkolenie strzeleckie 🙂
Uczniowie są przygotowywani do kontynuacji nauki na studiach wyższych i później do pracy w:
 • jednostkach Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Straży Miejskiej oraz Wojsku Polskim
 • Centrum Kryptologii,
 • pionach bezpieczeństwa administracji rządowej i samorządowej,
 • laboratoriach badających materiały dowodowe,
 • zespołach zapewniających bezpieczeństwo cybernetyczne,
 • sektorze gospodarczym, w działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji oraz na przykład
 • firmach organizujących imprezy masowe

Ci którzy myślą poważnie o karierze w bezpieczeństwie informatycznym powinni zwrócić uwagę na jeszcze jedną szkołę. Jest nią Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne przy Wojskowej Akademii Technicznej na Woli w Warszawie.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

22/03/2020