Klasy i przedmioty w Teams (czyli o grupach, zespołach i kanałach)

, ,

W trakcie zajęć, jakie prowadzę dla nauczycieli powtarza się pytanie: jak używać zespołów i kanałów? Czasem okazuje się, że uczniowie w trakcie spotkań na żywo robią zaskakujące rzeczy. Odbierają głos nauczycielowi, pokazują swój pulpit a nawet mogą wyrzucić dowolną osobę ze spotkania. Tak nie powinno być ale co się stało?

Warto żeby administrator Office 365 sprawdził jak powstały grupy, zespoły i kanały. Jako pomoc narysowałem tę grafikę. Możecie ściągnąć i wydrukować ku pamięci. Mam nadzieję, że rzuci ona nieco światła na to czym te trzy idee się różnią i jak je wykorzystać w szkole.

GRUPY

  • Grupy w Office 365 to listy użytkowników z Active Directory, którym udzielono prawa do używania tych samych aplikacji (np. Teams, Planner, OneNote itd.). Mają wspólny adres e-mail oraz kalendarz. Kiedy tworzy się zespół w Teams to automatycznie powstaje grupa Office 365. Członkowie grup mogą się wymieniać mejlami, wspólnie pracować nad dokumentami ale nie mogą tworzyć konferencji i do siebie dzwonić.
  • Utwórz co najmniej jedną grupę dla nauczycieli i drugą dla uczniów. Rozważ trzecią dla rodziców, ułatwi Ci to planowanie zebrań, współpracę wychowawczą itd.

ZESPOŁY

  • Zespół to struktura ułatwiająca zarządzanie czatami, konferencjami, dokumentami i plikami. Użytkownicy Teams mogą się kontaktować, prowadzić spotkania, rozwiązywać testy i zadania, posługiwać się współdzielonymi informacjami i łączyć z usługami czy aplikacjami innych.
  • Teams w jednymi miejscu wyświetla informacje i zasoby zespołu.
  • W szkole zespół to klasa. Pamiętaj o zespołach między klasowych na lekcje języków itp.

KANAŁY

  • Kanały separują komunikację podgrup użytkowników należących do tego samego zespołu.
  • W kanale można przesyłać pliki, dane, modyfikować je, odbywać spotkania, posługiwać czatem, pokazywać ekran swoich komputerów itp.
  • W szkole i klasie kanały to przedmioty.
  • Administrator Microsoft Teams musi dołączyć odpowiednich nauczycieli do klas (zespołów) i przedmiotów (kanałów).
Umiejętności

Opublikowano w dniu

04/04/2020