Kończenie wirtualnej lekcji. Na pewno.

, ,

Zdarza się, że wirtualna lekcja nie odbywa się zgodnie z oczekiwaniami nauczyciela. Uczniowie odbierają sobie głos (wyciszają mikrofony), pokazują pulpity swoich urządzeń. A nawet wyrzucają się z lekcji. Niekiedy to samo robią nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Ale w dużej mierze nauczyciel może przeciwdziałać. Ponieważ widzi co się dzieje. Wyciszy uczniom mikrofony, sprawdzi czy nie zostali współprowadzącymi lekcję. Ale co zrobić, aby na koniec lekcji uczniowie się wyłączyli? I żeby nie dokazywali (bez kontroli) na platformie – bądź co bądź – placówki edukacyjnej?

Dwa tygodnie temu (10 kwietnia 2020 roku) pojawiła się nowa opcja: kończenie spotkania dla wszystkich.

Wystarczy w elementach sterowania spotkaniem (porusz myszką na pulpicie Teamsów a zobaczysz na środku ekranu przyciski) kliknąć na trzy kropki i wybrać komendę zakończ spotkanie. Wyświetli się monit czekający na potwierdzenie. Kiedy potwierdzisz zakończenie spotkania, wszyscy zostaną z niego usunięci.

Źródło jest tutaj

Umiejętności

Opublikowano w dniu

26/04/2020