Zespół ds. cyber bezpieczeństwa, czyli kiedy mleko się rozleje

Prędzej czy później zdarzy się incydent związany z cyber bezpieczeństwem. Placówka musi być przygotowana i wiedzieć jak zareagować w tak trudnej sytuacji.
Parę osób powinno orientować się co zrobić, do kogo się zwrócić o pomoc, jak kontaktować się z dziećmi, rodzicami, władzami czy mediami.Dyrektor, psycholog lub pedagog i ktoś kto choć trochę ogarnia technologie informatyczne, to minimalny skład zespołu ds. cyber bezpieczeństwa.