Genialne narzędzie dla nauczyciela, który uczy zdalnie

Genialne narzędzie dla nauczyciela, który uczy zdalnie

Od połowy marca nauczyciele rozpoczęli poszukiwania platform do uczenia zdalnego. W jednym scenariuszu dyrektor zostawiał ich samych i w efekcie uczeń co lekcję musiał się przełączać na inną platformę a w drugim to szkoła nakazywała wdrożyć się do jakiegoś systemu....